x 关闭导航
x 关闭导航

新入姬人应令诗

[南北朝] 江总

洛浦流风漾淇水。
秦楼初日度阳台。
玉轶轻轮五香散。
金灯夜火百花开。
非是妖姬渡江日。
定言神女隔河来。
来时向月别姮娥。
别时清吹晴箫史。
数钱拾翠争佳丽。
拂红点黛何相似。
本持纤腰惑楚宫。
暂回舞袖惊吴市。
新人羽帐挂流苏。
故人网户织蜘蛛。
梅花柳色春难遍。
情来春去在须臾。
不用庭中赋绿草。
但愿思着弄明珠。
+展开全文

江总简介

南北朝江总的简介

江总(519~594)著名南朝陈大臣、文学家。字总持,祖籍济阳考城(今河南兰考)。出身高门,幼聪敏,有文才。年十八,为宣惠武陵王府法曹参军,迁尚书殿中郎。所作诗篇深受梁武帝赏识,官至太常卿。张缵、王筠、刘之遴,乃一时高才学士,皆对江总雅相推重,与之为忘年友。侯景之乱后,避难会稽,流寓岭南,至陈文帝天嘉四年(563)才被征召回建康,任中书侍郎。陈后主时,官至尚书令,故世称“江令”。任上“总当权宰,不持政务,但日与后主游宴后庭”,“由是国政日颓,纲纪不立”(《陈书& 183;江总传》)。隋文帝开皇九年(589)灭陈,江总入隋为上开府,后放回江南,去世于江都(今江苏扬州)。...[江总的诗词]

收藏/分享

分享「江总《新入姬人应令诗》」到: