x 关闭导航
x 关闭导航

游摄山栖霞寺诗

[南北朝] 江总

小序祯明元年太岁丁未四月十九日癸亥。
入摄山展慧布法师。
忆谢灵运集还故山入石壁中寻昙隆道人有诗一首十一韵。
今此拙作。
仍学康乐之体。
霡霂时雨霁。
清和孟夏肇。
栖宿绿野中。
登顿丹霞杪。
敬仰高人德。
抗志尘物表。
三空豁已悟。
万有一何小。
始从情所寄。
冥期谅不少。
荷衣步林泉。
麦气凉昏晓。
乘风面泠泠。
候月临皎皎。
烟崖憇古石。
云路排征鸟。
披径怜森沉。
攀条惜杳袅。
平生忘是非。
朽谢岂矜矫。
五凈自此涉。
六尘庶无扰。
+展开全文

江总简介

南北朝江总的简介

江总(519~594)著名南朝陈大臣、文学家。字总持,祖籍济阳考城(今河南兰考)。出身高门,幼聪敏,有文才。年十八,为宣惠武陵王府法曹参军,迁尚书殿中郎。所作诗篇深受梁武帝赏识,官至太常卿。张缵、王筠、刘之遴,乃一时高才学士,皆对江总雅相推重,与之为忘年友。侯景之乱后,避难会稽,流寓岭南,至陈文帝天嘉四年(563)才被征召回建康,任中书侍郎。陈后主时,官至尚书令,故世称“江令”。任上“总当权宰,不持政务,但日与后主游宴后庭”,“由是国政日颓,纲纪不立”(《陈书& 183;江总传》)。隋文帝开皇九年(589)灭陈,江总入隋为上开府,后放回江南,去世于江都(今江苏扬州)。...[江总的诗词]

收藏/分享

分享「江总《游摄山栖霞寺诗》」到: