x 关闭导航
x 关闭导航

桃花水到报平渠,喜动新流见跃鱼。

出 处

《闲咏二绝》

作 者

[清代] 黄图安

全 文

落花天气半晴阴,好去寻芳傍碧林。
是物含情知爱惜,莺声声里唤春深。
桃花水到报平渠,喜动新流见跃鱼。
一枕羲皇午梦后,数行小试右军书。

闲咏二绝

[清代] 黄图安

译文注释
落花天气半晴阴,好去寻芳傍碧林。是物含情知爱惜,莺声声里唤春深。桃花水到报平渠,喜动新流见跃鱼。一枕羲皇午梦后,数行小试右军书。...[进入]

黄图安简介

黄图安(?~1659) ,字四维,奉天人。明末清初官员。山东承宣布政使司东昌府堂邑县(今山东省聊城市东昌府区人)。明崇祯十年(1637)中进士,授推官,历保定府推官、庐江知县,迁吏部主事、吏部员外郎。其后,改任易州道。清军入关,他率部归降,仍任原职。以镇压农民起义军有功升任甘肃巡抚,旋改调宁夏巡抚。后清廷以故意规避罪将其革职。顺治九年(1652)因范文程力请,以佥都御史再任宁夏巡抚。顺治十四年(1657)考满,加副都御史衔。后,他以“举荐非人罪”被降5级,不久卒。清顺治十五年(1658年),宁夏巡抚黄图安疏浚唐徕渠和汉延渠。...[黄图安的诗词]

收藏/分享

分享「诗词句:桃花水到报平渠,喜动新流见跃鱼。」到: