x 关闭导航
x 关闭导航

恼乱横波秋一寸。斜阳只与黄昏近。

出 处

《蝶恋花·卷絮风头寒欲尽》

作 者

[宋代] 赵令畤

全 文

卷絮风头寒欲尽。坠粉飘红,日日香成阵。新酒又添残酒困。今春不减前春恨。
蝶去莺飞无处问。隔水高楼,望断双鱼信。恼乱横波秋一寸。斜阳只与黄昏近。(横波秋 一作:层波横)

蝶恋花·卷絮风头寒欲尽

[宋代] 赵令畤

译文注释赏析
卷絮风头寒欲尽。坠粉飘红,日日香成阵。新酒又添残酒困。今春不减前春恨。蝶去莺飞无处问。隔水高楼,望断双鱼信。恼乱横波秋一寸。斜阳只...[进入]

赵令畤简介

赵令畤(1061~1134)初字景贶,苏轼为之改字德麟,自号聊复翁。太祖次子燕王德昭﹝赵德昭﹞玄孙。元祐中签书颍州公事,时苏轼为知州,荐其才于朝。后坐元祐党籍,被废十年。绍兴初,袭封安定郡王,迁宁远军承宣使。四年卒,赠开府仪同三司。著有《侯鲭录》八卷,赵万里为辑《聊复集》词一卷。...[赵令畤的诗词]

收藏/分享

分享「诗词句:恼乱横波秋一寸。斜阳只与黄昏近。」到: