x 关闭导航
x 关闭导航

观泰山云海

2019-01-25 12:46:44/作者:曹福华

观泰山云海

文:曹福华 / 图:网络

谁家走笔写雄浑,一壑岚霏渲黛痕。

云海沉浮青髻影,烟萝幻化碧霞魂。

欲寻石阁观金匮,且沐松风把玉樽。

空翠沾衣何所喜,诗情万缕过天门。

+展开全文

收藏/分享

分享「观泰山云海」到: