x 关闭导航
x 关闭导航

锦堂春·半壁横江矗起

[明代] 归庄

半壁横江矗起,一舟载雨孤行。凭空怒浪兼天涌,不尽六朝声。
隔岸荒云远断,绕矶小树微明。旧时燕子还飞否?今古不胜情。

+展开全文

译文注释

归庄《锦堂春·半壁横江矗起》译文注释

燕子矶:在江苏南京附近之观音山。山上有石,俯瞰大江,形如飞燕,故名。
兼天涌:兼天,连天。形容不得波浪之高。
旧时燕子还飞否:郦道元《水经注》:“石燕山相传其石或大或小,及有雷风则石燕群飞。”词意本此。

收藏/分享

分享「归庄《锦堂春·半壁横江矗起》」到: