x 关闭导航
x 关闭导航

渡江云 和彊村老人寄怀

[清末近现代初] 陈曾寿

归墟何处是,愁帆一挂,凄断再来心。
廿年惊噩梦,几许悲凉,清泪比潮深。
招魂剪纸,算慰藉、惟倚微吟。
何幸逢、白头湔祓,空外叩寥音。
还寻。
残灯情话,小阁芳罍,便幽栖能准。
空赚将、轻过欢日,重怆离襟。
人生几度能禁别,问争如、遥望商参。
应好待,秋堂听雨愔愔。
注:〔芳罂〕「蛊」原误作「垒」,据彊村本及《青鹤》杂志第一卷第三期改。 〔能禁别〕《青鹤》第一卷第三期、《采风录》二集《词卷》二作「堪禁别」。
+展开全文

陈曾寿简介

清末近现代初陈曾寿的简介

陈曾寿(1877~1949),字仁先,号苍虬、耐寂、复志、焦庵,湖北蕲水人。光绪丁甲选拔贡,壬寅乡试中本举,癸卯会试取进士,任刑部主事。次年,应经济特科试,列高等。湖广总督张之洞聘为幕僚,襄赞新政。后由学部主事累迁员外郎、郎中。著有《苍虬阁诗集》(电子版录入:顾青翎)。...[陈曾寿的诗词]

收藏/分享

分享「陈曾寿《渡江云 和彊村老人寄怀》」到: