x 关闭导航
x 关闭导航

天香

[清末近现代初] 陈曾寿

垂海星摇,标岩塔迥,高寒偏撼孤馆。
断续邻箫,依微画角,荒峤岁华偷转。
毡毹坐拥,只乱眼、风飘灯飐。
酒畔离悰几许,丁宁浪凭归雁。
沾赐近依行殿拜,频传椒盘香暖。
故事料应难问,白头宫监。
身老天荒地变,剩冷抱、梅花梦中远。
霜鬓尘丝,风情都倦。
+展开全文

陈曾寿简介

清末近现代初陈曾寿的简介

陈曾寿(1877~1949),字仁先,号苍虬、耐寂、复志、焦庵,湖北蕲水人。光绪丁甲选拔贡,壬寅乡试中本举,癸卯会试取进士,任刑部主事。次年,应经济特科试,列高等。湖广总督张之洞聘为幕僚,襄赞新政。后由学部主事累迁员外郎、郎中。著有《苍虬阁诗集》(电子版录入:顾青翎)。...[陈曾寿的诗词]

收藏/分享

分享「陈曾寿《天香》」到: