x 关闭导航
x 关闭导航

扬州慢 忆烟霞洞梅

[清末近现代初] 陈曾寿

梅绣荒山,石威静谷,旧游最恋烟霞。
向洞门徐步,几度问芳华。
记长倚、半山亭子,昏黄月上,倩影横斜。
晕微红、堕砌娇云,仙梦非耶。
一身万里,剩而今、惯住胡沙。
尽湖水湖烟,也休暗忆,侬已无家。
飘断辞枝故蕊,曾何处、不是天涯。
漫拚将今世,今生负梅花。
注:〔今生句〕据词谱,是句应为六字句,「负」前当脱一字。
+展开全文

陈曾寿简介

清末近现代初陈曾寿的简介

陈曾寿(1877~1949),字仁先,号苍虬、耐寂、复志、焦庵,湖北蕲水人。光绪丁甲选拔贡,壬寅乡试中本举,癸卯会试取进士,任刑部主事。次年,应经济特科试,列高等。湖广总督张之洞聘为幕僚,襄赞新政。后由学部主事累迁员外郎、郎中。著有《苍虬阁诗集》(电子版录入:顾青翎)。...[陈曾寿的诗词]

收藏/分享

分享「陈曾寿《扬州慢 忆烟霞洞梅》」到: