x 关闭导航
x 关闭导航

疏影 忆湖上旧月簃梅花

[清末近现代初] 陈曾寿

分明旧月,證曲廊小径,钗玉低压。
入袂香寒,折得繁枝,灯窗横影清绝。
相看相笑情何限,那信有、他年轻别。
占湖山、小住千春,相伴此生孤洁。
一去边关万里,飘零信老矣,前事休说。
岁岁年年,不见花枝,只见镵天冰雪。
凄凉梦也愁寻去,更休道、江南天阔。
纵人间、魂返无香,一缕旧痕难灭。
+展开全文

陈曾寿简介

清末近现代初陈曾寿的简介

陈曾寿(1877~1949),字仁先,号苍虬、耐寂、复志、焦庵,湖北蕲水人。光绪丁甲选拔贡,壬寅乡试中本举,癸卯会试取进士,任刑部主事。次年,应经济特科试,列高等。湖广总督张之洞聘为幕僚,襄赞新政。后由学部主事累迁员外郎、郎中。著有《苍虬阁诗集》(电子版录入:顾青翎)。...[陈曾寿的诗词]

收藏/分享

分享「陈曾寿《疏影 忆湖上旧月簃梅花》」到: