x 关闭导航
x 关闭导航

鹧鸪天 丁丑九日次愔仲韵

[清末近现代初] 陈曾寿

衰病逢辰强举觞,倚阑高处怯流光。
曾无瘦菊酬佳节,看尽归鸦掠夕阳。
尊未暖,意先凉。
此心安处是何乡。
应怜倦影随阳雁,犹恋巫闾绝塞霜。
+展开全文

陈曾寿简介

清末近现代初陈曾寿的简介

陈曾寿(1877~1949),字仁先,号苍虬、耐寂、复志、焦庵,湖北蕲水人。光绪丁甲选拔贡,壬寅乡试中本举,癸卯会试取进士,任刑部主事。次年,应经济特科试,列高等。湖广总督张之洞聘为幕僚,襄赞新政。后由学部主事累迁员外郎、郎中。著有《苍虬阁诗集》(电子版录入:顾青翎)。...[陈曾寿的诗词]

收藏/分享

分享「陈曾寿《鹧鸪天 丁丑九日次愔仲韵》」到: