x 关闭导航
x 关闭导航

摸鱼儿

[清末近现代初] 陈曾寿

最难忘、一湖寒碧,围湖都是山色。
十年藏影深深地,留作此身长忆。
吟未歇,正徙倚、寒梅一树明孤月。
曲廊暗屧。
爱五夜钟声,半空塔影,生事最幽绝。
今宵梦,还向那边游历,凄迷亭馆非昔。
明窗素榻低徊处,清泪那禁偷滴。
窗未白,却不道、一身僵卧边城雪。
残釭欲灭。
算犹花,背床疏影,相对伴愁寂。
注:〔算犹花〕注:据词谱,此句当脱二字。
+展开全文

陈曾寿简介

清末近现代初陈曾寿的简介

陈曾寿(1877~1949),字仁先,号苍虬、耐寂、复志、焦庵,湖北蕲水人。光绪丁甲选拔贡,壬寅乡试中本举,癸卯会试取进士,任刑部主事。次年,应经济特科试,列高等。湖广总督张之洞聘为幕僚,襄赞新政。后由学部主事累迁员外郎、郎中。著有《苍虬阁诗集》(电子版录入:顾青翎)。...[陈曾寿的诗词]

收藏/分享

分享「陈曾寿《摸鱼儿》」到: