x 关闭导航
x 关闭导航

陈知微的诗词

(969—1018)宋高邮人,字希颜。真宗咸平五年进士。历著作佐郎、直史馆,迁太常博士、判三司都磨勘司。出为京东转运副使,奏还东平监所侵民田,决古广济河以通运路,罢夹黄河,岁减夫役数万。迁右司谏,徙湖南路转运使。召还,拜比部员外郎、知制诰。后判司农寺,纠察在京刑狱。有文集。
+展开陈知微简介

[宋代] 陈知微

千重浪里平安过,百尺竿头稳下来。

+展开内容

送高学士知越

[宋代] 陈知微

会稽新命剖鱼符,又向蓬山锁直庐。
林壑萦回多洞府,人烟高下半楼居。
知音好采柯亭竹,博物应探禹穴书。
公暇仙舟宜案部,鉴湖晴色照乡闾。
+展开内容

[宋代] 陈知微

千重浪里平安过,百尺竿头稳下来。
+展开内容

收藏/分享

分享「陈知微的诗词」到: