x 关闭导航
x 关闭导航

陈诚的诗词

明江西吉水人,字子实。洪武二十七年进士。授行人。永乐时为吏部员外郎。十二年,与中官李达、户部主事李遏等护送哈烈使者还国,乃行经哈里、赛玛尔堪等十七国,绘其山川城郭,志其风俗物产,为《西域行程记》以献。擢右通政。有《陈竹山文集》。
+展开陈诚简介

至撒马儿罕国主兀鲁百果园四首 其四

[明代] 陈诚

金鞍骏马玉雕裘,宝带珠缨锦臂鞲。身外不知天壤阔,妄将富贵等王侯。

+展开内容

至撒马儿罕国主兀鲁百果园四首 其三

[明代] 陈诚

饭炊云子邑相兼,不用匙翻手自拈。汉使岂徒营口腹,肯教点染玉纤纤。

+展开内容

至撒马儿罕国主兀鲁百果园四首 其二

[明代] 陈诚

加趺坐地受朝参,贵贱相逢道撒蓝。不解低头施揖让,谁知屈膝拜三三。

+展开内容

至撒马儿罕国主兀鲁百果园四首 其一

[明代] 陈诚

巍巍金壁瓮高台,窗户玲珑八面开。阵阵皇风吹箫幕,飘飘爽气自天来。

+展开内容

流沙河

[明代] 陈诚

桃李花开日载阳,流沙河浅水如汤。无端昨夜西风急,尽捲波涛上小岗。

+展开内容

山焰山

[明代] 陈诚

一片青烟一片红,炎炎气焰欲烧空。春光未半浑如夏,谁道西方有祝融。

+展开内容

鲁陈城

[明代] 陈诚

楚水秦川过几重,柳中城里遇春风。花凝红杏胭脂浅,酒压葡萄琥珀浓。

古塞老山晴见雪,孤村僧舍暮闻钟。羌酋举首遵声教,万国车书一大同。

+展开内容

崖儿城

[明代] 陈诚

沙河二水交流中,天设危城水上头。断壁悬崖多险要,荒台废址几春秋。

羌儿走马应辞苦,胡女逢人不解羞。使节直从西域去,岸花堤草莫相留。

+展开内容

土尔番城

[明代] 陈诚

路出榆关几十程,诏书今到土番城。九重雨露沾夷狄,一统山河属大明。

天上遥瞻黄道日,人间近识少微星。姓名不勒阴山石,愿积微勋照汗青。

+展开内容

哈密火州城

[明代] 陈诚

高昌旧治月氏西,城郭萧条市肆稀。遗迹尚存唐制度,居人争睹汉宫仪。

梵宫零落留金像,神道荒凉卧石碑。征马不知风土异,隔花犹自向人嘶。

+展开内容

哈密城

[明代] 陈诚

此地何由见此城,伊州哈密竟谁名?荒村漠漠连天阔,众木欣欣向日荣。

灵凤景星争快睹,壶浆箪食笑相迎。圣恩广阔沾遐尔,夷貊熙熙乐太平。

+展开内容

复过川

[明代] 陈诚

世事应如梦,胡川又复过。古今陈迹少,高下断崖多。

识路寻遗骨,占风验老驼。夷人称瀚海,平地有烟波。

+展开内容

收藏/分享

分享「陈诚的诗词」到: