x 关闭导航
x 关闭导航

杨令茀的诗词

杨令茀(1887-1978),女,无锡人,书画家,侨居美国四十年,终生未嫁。生前遗嘱,将珍藏的珍贵文物,捐赠北京故宫;将早年在故宫临摹的15幅历代帝后像以及她的诗文书画,捐赠无锡市博物馆。遗骨安葬在无锡管社山下。著有《山远水长诗集》
+展开杨令茀简介

题寄畅园十二景图

[近现代] 杨令茀

忆惜留耕墅,南邻寄畅园。
髫龄随仲父,策杖过颓垣。
俯听八音涧,仰看松九盘。
楼台馀瓦砾,香木作军餐。
梁柱卧荒草,朱栏堕洞潭。
溪童拓石刻,野老数泉源。
从此我常至,风霜不避寒。
寻碑入幽径,点易指峰峦。
预卜承平日,重修复旧观。
秦园有后裔,六法写家山。
上溯明中叶,盛衰有史传。
历时四世纪,留与五洲看。
+展开内容

癸亥冬遇张啬老年丈于沪上命题山水即席赋呈

[近现代] 杨令茀

孤峰高与碧霄齐,多少星辰入望低。
何必骖鸾天外去,云深风定已忘机。
+展开内容

题重摹天香满园图二首 其二

[近现代] 杨令茀

不辩前身与后身,名山践约岂无因。
小山丛桂容招隐,重洗铅华为写真。
+展开内容

题重摹天香满园图二首 其一

[近现代] 杨令茀

塞外争传风义词,去梯玩月几人知。
生生死死鸥盟在,三十年来系梦思。
+展开内容

春夜游滨江极乐寺见南通师手写庙额归而感赋

[近现代] 杨令茀

题额琳宫扶海师,琅峰想见写残碑。
西洲曾补西归像,绝塞沦亡绝笔诗。
选佛独增今古痛,感怀最是远归时。
滨江吊遍华夷冢,襟上啼痕染几丝。
+展开内容

收藏/分享

分享「杨令茀的诗词」到: